Elektrik İç Tesisat Kontrolü Ölçümleri ve Uygunluk Belgesi

Teklif ve bilgi almak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Teklif İsteme ve Randevu İçin;

Tel: 0312 394 72 97

Email: info@arslanproje.net

 >>ONLİNE TEKLİF İÇİN TIKLAYINIZ<<

İç tesisat ölçüm ve incelemeleri kapsamında fabrika, üretim tesisi, ofis binaları, hastaneler gibi çok sayıda farklı tipte binanın elektrik tesisatının tüm bileşenleri incelenmektedir.
Ölçüm ve incelemeler kapsamında tüm son tüketici noktaları (üretim makineleri, şebeke ve UPS prizleri) ana dağıtım panoları ve tali dağıtım panoları ile sigortalar, termik manyetik şalterler, kaçak akım röleleri ve bunlara bağlı kablo tesisatları incelenmektedir.
İç Tesisat Ölçümünün Getirileri
İç tesisat ölçüm ve incelemeleri, tesisin elektriksel ekipmanlarının bir röntgeni gibidir. Tesisat içerisinde arızaya sebep olabilecek zayıf noktalar tespit edilmiş olmaktadır.
Tesis içerisinde makinelerin arızalanmasına sebep olabilecek noktaların yanı sıra, elektrik tesisatının yangına karşı zayıf noktaları da tespit edilmektedir.
Ölçüm ve incelemeler sonucunda İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından problem yaratabilecek eksiklikler raporlanarak, firmalara iş güvenliği açısından kapsamlı bir rapor sunulmuş olacaktır.
İç tesisat raporu ile tesiste elektrik tesisatında revizyon yapılmak istendiğinde ayrıntılı bir keşif raporu olarak kullanılabilmektedir.
Tesiste meydana gelen bir arıza durumunda tüm noktaların belirtildiği iç tesisat raporu kullanılarak arızalara çok daha hızlı müdahale etme imkanı doğmaktadır.
Tesiste tüm noktaların kontrolü ile tesis sahibi firmalar, elektriksel periyodik kontrollerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamındaki tüm sorumlulukları yerine getirmiş olmaktadırlar.
İç Tesisat Raporunun Kapsamı Nedir?
Tesis bünyesinde bulunan,
Ana Dağıtım Panosu ve Tali Panolar
Sigorta Kutuları
Son tüketici noktaları (Üretim tesislerinde makinelerin, plaza ve ofis binalarında elektronik teçhizatın bağlı olduğu şebeke ve UPS prizleri,.. vb. noktalar ile hastanelerde tüm medikal cihazlar ve bağlı oldukları prizler)
Jeneratör, Kompresör, Hidrafor Pompaları gibi statik noktalar
Paratoner ve Yıldırımdan Korunma tesisleri (Faraday Kafesi tüm iniş iletkenleri dahil)
Mevcut yönetmelikler dahilinde dikkatle incelenir ve ölçümler yapılarak raporlanır. Bu raporlarda tesisteki her bir elektriksel bağlantı noktası, sigorta ve şaltere ait tüm bilgiler müşterilerimize ulaştırılmış olmaktadır.
İç Tesisat Ölçüm ve İncelemeleri Hangi Mevzuat Maddelerine bağlı olarak yapılmaktadır?
İç tesisat incelemesi kapsamında yapılan ölçüm ve kontroller mevcut yönetmelik maddeleri ile birlikte aşağıda sıralanmaktadır:

• Tüm sigorta, şalter, artık akım koruma düzeneği (kaçak akım rölesi), şebeke prizi ve ups prizi gibi elektriksel elemanların tespiti ve numaralandırılması
• Topraklama ölçümleri (İş güvenliği tüzüğü madde 270 – 354, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Madde 7 ve 10)
• Çevrim empedansı ölçümleri (Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Madde 10.c.6.2)
• İzolasyon direnci ölçümleri (Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Madde 10.c.3)
• Süreklilik testleri
• Artık akım koruma düzeneği (Kaçak Akım Rölesi) testleri (Açma akımı(mA) ve Açma Süresi(ms) tespiti) (Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Madde 10.c.6.3.i)
• Gerilim düşümü ölçümleri
• Panolarda bulunan kabloların akım taşıma kapasitesinin ölçümü ve kontrolü
• Panolarda iletkenlerin bağlantı kontrolleri (Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Madde 10.b.1-2)
• Panoların, dışarıdan gelebilecek elektriksel olmayan etkilere karşı korunmasının kontrolü (Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde 30.c)
• Panolarda, tek hat şeması ve ayrıntılı açıklamaların kontrolü
• Panolarda elektriksel tehlike ve uyarı işaretlerinin kontrolü (Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde 21)
• Panolarda bulunan şalter, sigorta ve artık akım koruma düzeneği gibi ekipmanların etiketlendirilmesinin kontrolü (Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde 51.d)
• Panolarda ve sigorta kutularında bulunan kabloların mekanik etkilere karşı kontrolü (Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde 57.a.1)
• Pano ve sigorta kutularında kabloların renk kodlamasının uygunluğunun kontrolü (Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde 57 Değişik Fıkra: RG 30/11/1995-22479)
• Panolarda bulunan topraklama ve nötr baralarının kontrolü
• Topraklama iletkeninin son tüketici noktalarına kesintisiz taşınmış olmasının kontrolü
• Panoların, dışarıdan gelebilecek mekanik etkiler ile sıcaklık etkilerine karşı kontrolü (Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde 51.a)